Yayınlar ve Konferanslar

Yayınlar


Gebelikte hipertansif bozukluklar acil yönetimi

 •  Bahadırlı, A., Bahadırlı, S. (2020). Gebelikte hipertansif bozukluklar acil yönetimi. P. Karlı, T. Gürbüz, O.F. Kara, O. Gökmen (Eds.), Jinekolojik & Obstetrik Aciller ve Gebelikte Covid 19' a Yaklaşım (s. 283-290) içinde. Yenimahalle, Ankara: Ankara Nobel

Gebelikte renal hastalıklar

 •  Bahadırlı, A. (2020). Gebelikte renal hastalıklar. C. Üstün, O.F. Kara, D. Güven, E.S. Güvendağ Güven (Eds.), Obstetride temel prensipler (s. 303-318) içinde. Yenişehir, Ankara: Akademisyen Kitabevi

Mizacın erken gebelikte mide bulantısı ve kusma ile ilişkisi

 •  Bahadırlı A, Sönmez MB, Memiş ÇÖ, Bahadırlı NB, Memiş SD, Dogan B, Sevincok L. The association of temperament with nausea and vomiting during early pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2019 Oct;39(7):969-974. doi: 10.1080/01443615.2019.1581745. Epub 2019 Jul 13.
   

Mizacın erken gebelikte mide bulantısı ve kusma ile ilişkisi

 •  Bahadırlı A, Sönmez MB, Memiş ÇÖ, Bahadırlı NB, Memiş SD, Dogan B, Sevincok L. The association of temperament with nausea and vomiting during early pregnancy. J Obstet Gynaecol. 2019 Oct;39(7):969-974. doi: 10.1080/01443615.2019.1581745. Epub 2019 Jul 13.
   

Yumurtalık Bağının Olağandışı Anatomik Varyasyonu: Gebelikte kronik karın ağrısı nedeni olabilir mi?

 •  Bahadırlı A. Unusual Anatomic Variation of Ovarian Ligament: Can it be a cause of chronic abdominal pain during pregnancy?  J Clin Anal Med 2013;4(suppl 3):  315-7.

Birinci trimester tarama testi parametrelerinin amniyosentez sonuçlarına göre karşılaştırılması

 •  Bahadırlı,Ali; Davas,İnci. Birinci trimester tarama testi parametrelerinin amniyosentez sonuçlarına göre karşılaştırılması. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni [ISSN:1302-7123], Cilt: 47, No: 4, Sf: 181-186, 2013.

Preeklamptik gebelerdeki troponin I ve CK-MB düzeylerinin değerlendirilmesi.

 • Ağar, Eser; Davas, İnci; Akyol, Atıf; Varolan, Ahmet; Yazgan, Ali; Bahadırlı,Ali. Preeklamptik gebelerdeki troponin I ve CK-MB düzeylerinin değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni [ISSN: 1302-7123], Cilt: 40, No: 2, Sf: 12-16,2006.

Konferanslar